Phoenix, AZ 85033

Price: 41,000

02-01-2011

Mesa, AZ 85213

Price: 80,900

01-10-2011

Peoria, AZ 85382

Price: 141,000

01-03-2011